Abhazya Stratejik Araştırmalar Merkezi

Abhazya Cumhurbaşkanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi 13 Şubat 2006 yılında Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kurulmuştur. Merkez iki akademik birimden oluşmaktadır: Kültür ve Jeopolitik ve Ekonomi bölümleri.
  • Kültür ve Jeopolitik Bölümü

Başkanlığını merkezin genel başkanı filozof Doktora Adayı* Oleg Damenya’nın yaptığı bu bölümde 5 araştırmacı çalışmaktadır:

Dr. Jade Cemre Erciyes (Sosyolog, Göç Araştırmaları, İstatistik, Kültür Çalışmaları, Uluslararası Kalkınma),

Doktora öğrencisi Dünya Başol (Uluslararası İlişkiler, Güvenlik Çalışmaları, Mülteciler)

Doktora öğrencisi Adzınba Elçin Başol (Medya Çalışmaları)

Kamilla Adleyba (Uluslararası İlişkiler)

  • Ekonomi

Başkanlığını ekonomist Doktora Adayı* Hatuna Şat-ipha’nın yaptığı Ekonomi bölümünde 4 araştırmacı çalışmaktadır.

Doktora Adayı Amra Tsujba (Ekonomi)

Andrey Bgajba (Ekonomi)

Illona Mirtshulava (Ekonomi)

*Abhazya Eğitim sisteminde Doktora Adaylığı Türkiye’deki Doktora derecesine, Doktorluk ise Doçentliğe denk gelmektedir.