Strateji 2025

Abhazya’nın 2025 yılına kadar Sosyal-Ekonomik Kalkınma Stratejisi raporu yayınlanmıştır.
Bu çalışma Abhazya Cumhurbaşkanlığı Bakanlar Kurulu ve Abhazya Cumhurbaşkanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi’nin 4 Kasım 2014’te imzaladıkları anlaşma uyarınca yürütülmüştür.
Özet
Stratejik analiz göstermiştir ki Abhazya derin ve sistematik bir krizin içindedir. Güvenli ve kendi kendine yeten bir kalkınma stratejisi ile bu krizden çıkmaktan başka alternatif yoktur.
Strateji bu probleme çözüm bulmak için detaylı bir yol tanımlamaktadır. Çözüm ülkenin ataletten optimal kalkınma senaryosuna aşamalı bir geçiş süreci ile ulaşmasını sağlayacak (uzun dönemli) stratejik bir planlamadır. Stratejide geçiş sürecinde ülkeyi bekleyen iç ve dış tehditler, avantaj ve sınırları, kaynak ve diğer koşulları, tespit edilen stratejik hedef ve ara hedefleri, sosyal model ve kalkınma öncelikleri, hayata geçirmek için yapılması gereken başlıca görev ve mekanizmalar analiz edilmiştir. Strateji, devlet kalkınma programı geliştirilmesi ve uygulanması, gelişim sürecini hızlandırmak ve diğer hedeflenen program ve projeleri gerçekleştirmek için hangi kurumsal dönüşümlerin sağlanması gerektiğini içermektedir.
Stratejinin hayata geçirilmesi yetkililer ve yöneticilerin geliştirilen politikaları uygulamasına bağlıdır.

Stratejik Raporun sunumu için Abhazya Cumhuriyeti başkenti Sohum’da Bakanlar Kurulu (Lakoba Caddesi 21) 4.ncü katında 16.12.2015 tarihinde saat 10:00 itibariyle bir Forum düzenlenecektir. Dünyanın farklı yerlerinden 300 uzmanın katılacağı Forum ilgili herkesin katılımına açıktır. Forum’da yer alan sunum ve tartışmalar Rusça olacaktır. Basın toplantısı Abhazca-Rusça yapılacaktır.

Forum Programı

9:00 Kayıt

10:00 Sunumlar

13:00 Ara

14:00 Tartışma

16:30 Forum değerlendirme bildirisi ve kapanış

17:00 Basın Toplantısı

Toplantı moderatörleri: Ardzınba Adgur ve Damenia Oleg’dir.
NOT: Strateji’nin Rusça olarak tam metninin bağlantısı aşağıdadır.Strateji’nin Abhazca versiyonu yakın zamanda yine sayfamızda sunulacaktır. Türkçe tercüme için şu aşamada imkan yoktur. Merkezimizde Rusça ve Türkçe bilen araştırmacılar, çalışmalarından fırsat buldukça kendi zamanlarında tercümeleri yapmaktadırlar. Bu tercümeler profesyonel değildir ve çoğunluğu Türkçe okuyan diasporayı bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

STRATEJIK RAPORUN İÇİNDEKİLER

Abhazya’nın kalkınma yollarını bulmak (giriş yerine) 8

BÖLÜM I. ABHAZYA CUMHURİYETİ’NİN SOSYAL VE EKONOMİK POTANSİYELİ 13
1.1. Ekolojik karakteristikler ve doğal kaynak potansiyeli 13
1. 2. Abhazya’da dönüşüm süreçleri: Zorluklar ve cevaplar 22
1.3. 2004-2013 yıllarında ulusal ekonominin durum göstergeleri 26
1.4. Insan potansiyelinin değerlendirilmesi 30
1,5. Ulusal ekonominin ana sektörler analizi 43
1,6. İş sektörünün değerlendirilmesi ve Abhazya Cumhuriyeti’nde yatırım ortamı 63
1.7. Abhazya Cumhuriyeti’nin Bölgesel Kalkınması 70

BÖLÜM II. SOSYO-EKONOMİK KALKINMA SENARYOLARI 83
2.1. Abhazya Cumhuriyeti’nin Sosyo-kültürel gelişimi 83
2.2. 2025 yılına kadar Abhazya’nın stratejik hedefleri ve sosyo-ekonomik kalkınma öncelikleri 89
2.3. Abhazya’nın kalkınmasının stratejik SWOT analizi 92
2.4. 2025 yılına kadar Abhazya’nın sosyal ve ekonomik kalkınma senaryoları 118

BÖLÜM III. ABHAZYA’NIN OPTİMAL STRATEJİK GELİŞİM SENARYOSU 132
3.1. Sosyal-inovasyon kompleksinin ana gelişim yönü 132
3.2. Ulusal ekonominin kalkınma stratejisi 178

BÖLÜM IV. STRATEJİNİN UYGULAMA YÖNETİMİ 254
4.1. Strateji uygulama şeması 254
4.2. Strateji uygulama finans-kaynak destekleri 261
4.3. Strateji uygulaması izleme ve analiz mekanizması 262

Sözlük 266
Kısaltmalar 267
Kaynakça 268
Araştırmacılar 270

Rusça Stratejiyi buradan indirebilirsiniz: Abhazya’nın Kalkınma Stratejisi

Strateji 2025 Başlangıç Duyurusu

Abhazya’nın gelişme ve kalkınma ihtiyacını karşılayacak bir devlet programı oluşturulması gereği savaşın hemen ardından ortaya çıktı. Ancak savaşın yıkımı, uluslararası politik izolasyon ve Gürcistan’dan sürekli askeri tehdit geliyor olması sebebiyle bunu düşünmeye imkan olmadı.

2008 yılında Abhazya’nın tanınması ile oluşan durum bir devlet programı hazırlanmasına olanak tanıdı. Ancak buna rağmen, bazen nereye gittiğimizi bilmeden yolumuzda devam ettik. Ülkedeki mevcut durumu tespit etmek ve olası kalkınma alanlarını belirlemek yine de zordu.

Kasım 2014 yılında Abhazya Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu ve Abhazya Cumhurbaşkanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi ”Abhazya’nın Sosyo-Ekonomik Kalkınma Stratejisi 2025″ projesi için bir antlaşma imzaladı.

Abhazya’nın tanınmış ekonomist, ekolojist, sosyolog ve diğer akademik yayınları olan uzmanlarından bir araştırma ekibi oluşturuldu. Ayrıca akademisyen olmayan uzmanlar, bakanlık ve devletin ilgili kurumlarının yetişmiş uzmanları, bölge yöneticileri ve tecrübeli çalışanları ile işbirliği yapıldı.

Araştırmanın Ocak 2015’te sunumu yapılan birinci aşamasında iki rapor hazırlandı. Tüm kurum ve kuruluşlardan toplanan verilere dayanan “Son 10 yılda Abhazya’daki Sosyo-Ekonomik Durum (2004-2013) başlıklı rapor Bakanlar Kurulu’na sunuldu. İkinci rapor ise Kasım-Aralık aylarında tüm Abhazya’da yapılan sosyolojik araştırma’nın sonuçlarını ise Rusça olarak şu adreste bulabilirsiniz. “Analytical Report on the Results of Sociological Research

Araştırmanın ikinci aşamasında Abhazya için iki senaryo belirlendi. Abhazya’yı bekleyen en olumlu ve en olumsuz iki senaryo Bakanlar Kurulu’nda yapılan bir toplantıyla Mayıs 2015’te sunuldu.

Şu anda devam eden üçüncü aşamada uzmanlarla toplantılar yapılarak olumlu senaryonun gerçekleştirilebilmesi için ülkenin sosyo-ekonomik hedeflerinin ne olması gerektiği tartışılmaktadır.

Araştırmanın sosyal bölümünde yer alan Demografya/Geri Dönüş başlığı kapsamında ülkeye dönüş potansiyelinin belirlenmesi için Abhazya Cumhuriyeti Türkiye Tam Yetkili Temsilciliği ile beraber internet üzerinden bir diaspora anketi çalışması düzenlenmiştir.

Proje hakkında detaylı güncellemeler Rusça sitemizde yapılmaktadır.